პროექტის შეხვედრა თბილისში: 7-9 ოქტომბერი 2019

თბილისში გაიმართა ევროკომისიის Erasmus + პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის “გარემოს დაცვის სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია სომხეთისა და საქართველოსთვის MENVIPRO” სამუშაო შეხვედრა. 7 ოქტომბერს შეხვედრას უმასპინძლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, ხოლო 8 ოქტომბერს საქართველოს უნივერსიტეტმა. შეხვედრაზე განხილული იქნა გარემოს დაცვასთან და ეკოლოგიასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხები. გაკეთდა საინტერესო მოხსენებები ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის სფეროში მიმდინარე აქტუალურ პროცესებთან დაკავშირებით.

დღის წესრიგი


ანგარიში

პრეზენტაციები