პარტნიორები

ტუსციის უნივერსიტეტი
ვიტერბო/იტალია
ეროვნული სამეცნიერო საბჭო. ხმელეთის ეკოსისტემების კვლევითი ინსტიტუტი
პორანო/იტალია
უმაღლესი ტექნიკური ინსტიტუტი - ლისაბონის უნივერსიტეტის ბირთვული ტექნოლოგიის კამპუსი
ლისაბონი/პორტუგალია
ჰალე-ვიტენბერგის მარტინ ლუთერის უნივერსიტეტი
ჰალე/გერმანია
Giraf PM Services GmbH
საარბრიუკენი/გერმანია
გავარის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გავარი/სომხეთი
საერთაშორისო სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ცენტრი
ერევანი/სომხეთი
სომხეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეკოლოგიურ-ნოოსფეროს შესწავლის ცენტრი
ერევანი/სომხეთი
საქართველოს უნივერსიტეტი
თბილისი/საქართველო
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისი/საქართველო
საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია "გრენა"
თბილისი/საქართველო