ერევანი

ერევანი არის სომხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქი.
ერევანის ადგილობრივი თვითმმართველობა ემყარება საწესდებო პრინციპებს, რომლებიც განსაზღვრულია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ სომხეთის კანონით, რომელიც უზრუნველყოფს ერევნის ყველა ადმინისტრაციული რაიონის პროპორციულ განვითარებას.
ერევანი მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია 233 კვ.კმ , ცხოვრობს 1, 075, 100 მაცხოვრებელი.
ერევანში ტერიტორიულ მართვას ახორციელებს სომხეთის ტერიტორიული ადმინისტრაციის სამინისტრო. მთავრობის გადაწყვეტილებით ერევანში ტერიტორიული ადმინისტრაციის გარკვეული ფუნქციები შეიძლება გადაეცეს რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა ორგანოებს.
ერევანი მდებარეობს არარატის ხეობის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, მდინარე რაზდანის ორივე ნაპირზე, ზღვის დონიდან 900-1200 მ სიმაღლეზე.
ქალაქის კლიმატი კონტინენტურია: ცხელი და მშრალი ზაფხული და შედარებით ცივი ზამთარი.