პროექტის შესახებ

მთავარი მიზანი: გარემოს დაცვის სფეროში რეგიონალური უმაღლესი განათლების ხარისხის გაუმჯობესება.

მიზნები: 
- სასწვლო გეგმების შემუშავება და მოდერნიზაცია;
- ლაბორატორიის შექმნა;
- თანამშრომელთა გაცვლითი პროგრამები;
- ინოვაციური სასწავლო მეთოდების შემუშავება;
- ინფორმაციის გავრცელება შემდეგი საშუალებების გამოყენებით: მედია, ვებ-გვერდი, სემინარი, დასკვნითი კონფერენცია, მასალები და პუბლიკაციები ა.შ.

პროექტი მიზნად ისახავს კავკასიის რეგიონში გარემოს დაცვის სფეროში  საუნივერსიტეტო სწავლების ხელის შეწყობას და მოდერნიზაციას ევროპის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებით და „Quadruple Helix”-ის მოდელის დანერგვით.

ქალაქები

პარტნიორები

საკოორდინაციო შეხვედრები

სიახლეები

ამიერიდან MENVIPRO და ABIONET ითანამშრომლებენ
28.09.2020
“გარემოს დაცვის სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია სომხეთისა და საქართველოსთვის MENVIPRO” Erasmus+, რომელიც სომხეთში წარმოდგენილია როგორც შესაძლებლობების განვითარების პროექტი სომხეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეკოლოგიურ-ნოოსფეროს შესწავლის ცენტრის და სომხეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ცენტრის ასევე, გარემოსდავცითი და ბუნების მართვის დეპარტამენტის მიერ და ბიოპროდუქტების მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის განვითარების ქსელის მიერ Erasmus + პროექტის ფარგლებში, წარმოდგენილია სომხეთის ეროვნული აგრარული უნივერსიტეტის მიერ ხელი მოეწერა თანამშრომლობის ხელშეკრულებას
ERLEP შეთანხმება
28.05.2020
Erasmus + MENVIPRO პროექტის ფარგლებში - “სომხეთსა და საქართველოში გარემოსდაცვითი კვლევების პროგრამების მოდერნიზაცია“, მიღწეულია კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი...
Microscope JEOL-JCM-7000 NeoScope მიკროსკოპი იქნა შეძენილი სომხეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ცენტრისთვის
06.05.2020
სომხეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ცენტრმა და სომხეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეკოლოგიურ-სფერული კვლევების ცენტრმა ერთობლივად შეიძინეს უნიკალური ელექტრონული მიკროსკოპი სომხეთისათვის.