პროექტის შეხვედრა ვიტერბოში და ლისაბონში: 30 მარტი-7 აპრილი 2019