პროექტის დაწყების შეხვედრა ერევანში: 13-16 იანვარი 2019