Երևան

Երևանը Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքն է:

Երևանը իրավական միավոր է, ունի սեփականության և այլ իրավունքներ: Երևանն ունի բյուջե, ինչպես նաև կնիք` Հայաստանի Հանրապետության զինանշանով և իր անվանմամբ: Տեղական ինքնակառավարումը Երևանում հիմնված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կանոնադրական սկզբունքների վրա, որոնք ապահովում են Երևանի բոլոր վարչական շրջանների համամասնական զարգացումը:

Երևանի վարչական սահմանները որոշվում են «Վարչական տարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքով:

Երևանի ինքնակառավարման մարմիններն են ` Երևանի ավագանին և Երևանի քաղաքապետը: Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն աշխատում են Արգիշտի փողոցի 1 հասցեում գտնվող իրենց նստավայրում: Ավագանու որոշմամբ, խորհուրդը կարող է իր գործունեությունը (ներառյալ նստաշրջանի անցկացումը) իրականացնել նաև այլ վայրերում:

Երևանում տարածքային կառավարումն իրականացնում է ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունը: Կառավարության որոշմամբ Երևանում տարածքային կառավարման որոշակի գործառույթներ կարող են հանձնարարվել հանրապետության գործադիր իշխանության այլ մարմիններին:

Երեւանի տարածքը 233 քառ. կմ է, բնակչությունը ՝ 1075.1 հազար մարդ:

Երևանը տեղակայված է Արարատյան դաշտի հյուսիսարևելյան մասում ՝ Հրազդան գետի երկու ափին, ծովի մակարդակից 900-1200 մ բարձրության վրա:

Քաղաքի կլիման ցամաքային է․ տաք և չոր ամառներ և համեմատաբար ցուրտ ձմեռներ:
Երևանը սահմանակից է Հայաստանի Արարատի, Արմավիրի, Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերին:
Երևանը բաժանված է 12 վարչական շրջանների ` Աջափնյակ, Ավան, Արաբկիր, Դավթաշեն, Էրեբունի, Կենտրոն, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նոր Նորք, Նորք-Մարաշ, Նուբարաշեն, Շենգավիթ և Քանաքեռ-Զեյթուն: