Աշխատանքային փաթեթներ

ԱՓ1: լավագույն փորձի ուսումնառություն և SWOT վերլուծություն

Առաջատար կազմակերպություն՝ ISEC
Խնդիրներ. SWOT մեոթդաբանություն, ճանաչողական ուսումնական այցեր, առաջարկներ բնապահպանական կրթության ոլորտում հետբուհական կրթական ծրագրերի մշակման և դասավանդման համար
Մասնակից կազմակերպություն(ներ). կոնսորցիումի բոլոր անդամները


ԱՓ2: ուսումնական պլանի/առարկայական նկարագրերի մշակում

Առաջատար կազմակերպություն՝ UL
Խնդիրներ. ուսումնական պլանի բարեփոխումների մշակում, ուսումնական պլանին առնչվող փաստաթղթերի մշակում, նախապատրաստում հավատարմագրման
Մասնակից կազմակերպություն(ներ). կոնսորցիումի բոլոր անդամները


ԱՓ3: Ուսումնառության/դասավանդման/հետազոտության նորարարական միջավայր


Առաջատար կազմակերպություն՝ UG
Խնդիրներ. համալսարան-արդյունաբերություն-հասարակություն կապերի ստեղծում. ամառային դպրոցների նախագծում, տեխնիկական հզորությունների կառուցում (ներառյալ՝  Շրջակա միջավայրի պաշտպանության տարածաշրջանային կրթական և հետազոտական լաբորատորիայի հիմնադրում)
Մասնակից կազմակերպություն(ներ). կոնսորցիումի բոլոր անդամները


ԱՓ4: գնահատման փորձաշրջան

Առաջատար կազմակերպություն՝ UL, MLUH
Խնդիրներ. գնահատման նախագծում և իրականացում, ամառային դպրոցներ
Մասնակից կազմակերպություն(ներ). կոնսորցիումի բոլոր անդամները


ԱՓ5: որակի վերահսկման միջոցներ

Առաջատար կազմակերպություն՝ UL, MLUH
Խնդիրներ. գնահատման նախագծում և իրականացում, ամառային դպրոցներ
Մասնակից կազմակերպություն(ներ). կոնսորցիումի բոլոր անդամները


ԱՓ6: իրազեկման բարձրացում, գերազանցություն և կայունություն

Առաջատար կազմակերպություն՝ CENS, GRENA
Խնդիրներ. լուսաբանման պլան, վեբկայքի ստեղծում և պահպանում,  գովազդային նյութերի ստեղծում, լուսաբանման աշխատաժողովների անցկացում, ցանցերի ստեղծում, եզրափակիչ համաժողովի անցկացում
Մասնակից կազմակերպություն(ներ). կոնսորցիումի բոլոր անդամները


ԱՓ7: ծրագրի համակարգում և կառավարում

Առաջատար կազմակերպություն՝ UNITUS
Խնդիրներ. ծրագրի կառավարման առցանց հարթակ, ծրագրի ամենօրյա համակարգում և հանձնարարությունների կառավարում, ֆինանսների կառավարում և մշտադիտարկում, համակարգման հանդիպումների կազմակերպում
Մասնակից կազմակերպություն(ներ). կոնսորցիումի բոլոր անդամները