Վերջնարդյունքներ

ՄԵՆՎԻՊՐՈ ծրագիրը մի շարք վերջնարդյունքներ և փաստաթղթեր ունի՝ որպես գործողությունների վերջնարդյունքներ

D1.1 SWOT մեթոդաբանություն՝ - Վրաստան, Հայաստան

D2.1 Ուսումնական պլանների բարեփոխումների մշակում

D3.2 Ամառային դպրոցների նախագծում

D3.3 Տեխնիկական հզորությունների կառուցում (ERLEP)

D4.1 Գնահատման նախագծում

D5.1 Որակի ապահովման շրջանակ

D6.1 Լուսաբանման գործողությունների պլան

D7.1 Ծրագրի կառավարման առցանց հարթակ