Գործընկերներ

Տուշայի համալսարան
Վիտերբո/Իտալիա
Երկրի էկոհամակարգերի հետազոտական ինստիտուտ, Հետազոտության ազգային խորհուրդ
Պորանո/Իտալիա
Instituto Superior Técnico - Campus Tecnológico e Nuclear (CTN), Լիսաբոնի համալսարան
Լիսաբոն/Պորտուգալիա
Մարտին Լյութերի անվան Հալլե-Վիթթենբերգի համալսարան
Հալլե/Գերմանիա
«Giraf Pm Services Gmbh» ընկերություն
Սաարբրուքեն/Գերմանիա
Գավառի պետական համալսարան
Գավառ/Հայաստան
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն
Երևան/Հայաստան
ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն
Երևան/Հայաստան
Վրաստանի համալսարան
Թբիլիսի/Վրաստան
Իլիա պետական համալսարան
Թբիլիսի/Վրաստան
Վրաստանի գիտակրթական ցանցային ասոցիացիա
Թբիլիսի/Վրաստան